ชื่อแบบ : Modern Contemporary 4
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 216 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 40,000 บาท

ขั้นตอนการสั่งซื้อ “แบบบ้าน”

ท่านสามารถสั่งซื้อ แบบบ้าน ได้ดังนี้

  1. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 062-2459290 , 098-014-7886
  2. ท่านส่งข้อมูล รายละเอียดที่ดินที่ต้องการก่อสร้าง แนบภาพถ่าย และขนาดที่ดิน หรือสำเนาโฉนด เข้ามาทางอีเมลล์  [email protected]

 ทางทีมงาน จัดวางแบบที่ท่านสนใจ ลงบนขนาดที่ดินของท่าน นำเสนอไม่เกิน 3 แบบหรือแบบเดียวไม่เกิน 3 ครั้ง โดยส่งให้ท่านดูทางอีเมลล์ 

  1. สรุปแบบแปลน ลักษณะอาคารที่เหมาะสมกับที่ดินของท่าน
  2. ชำระค่าแบบ จำนวน 100 % ของมูลค่าแบบแปลนที่ท่านเลือก
  3. ทางทีมงาน ทำการปรับปรุงรายการวัสดุก่อสร้างและรายการประกอบแบบ และส่งแบบ พร้อมเอกสารให้ท่าน 
  4. รอรับแบบ 

หมายเหตุ : การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ท่านสามารถดำเนินการได้เอง

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้า บัญชี บจ. ลิฟวิ่ง ครีเอเตอร์ เลขที่ 246-224381-4  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เอ็กเชน ทาวเวอร์ ประเภท ออมทรัพย์ จากนั้นแจ้งมาทางเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ข้างต้น โดยแนบเอกสารการชำระเงิน และระบุที่อยู่ผู้รับเพื่อส่งชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่จะได้รับ

1.แบบพิมพ์เขียวจำนวน 3 ชุด (ขนาด A3)

2.รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด

3.แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1

4.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)

5.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)

บริการเสริมตรวจสอบงานที่โครงการ

  1. ตรวจงานที่โครงการ 5,000 บาท / ครั้ง (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ถ้านอกเขตขอคิดค่าเดินทางตามระยะทาง

****เฉพาะบ้านที่ก่อสร้างโดยซื้อแบบบ้านจากบริษัท Living Creator เท่านั้น****

 

บริการควบคุมงานออนไลน์

  1. ให้คำปรึกษาโดยการตอบข้อซักถามและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ (Online)

คิดค่าบริการ 10,000 บาท ต่อบ้าน 1 หลัง

– การตอบคำถามกรณีมีข้อสงสัยหน้างาน จัดการถามตอบ ผ่าน Line Official 

****เฉพาะบ้านที่ก่อสร้างโดยซื้อแบบบ้านจากบริษัท Living Creator เท่านั้น****

อ่านเพิ่มเติม

Other

ชื่อแบบ : A-Frame 1
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 155 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 25,000 บาท
ชื่อแบบ : A-Frame 2
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 74 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 15,000 บาท
ชื่อแบบ : A-Frame 3
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 124 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 25,000 บาท

สอบถามรายละเอียด Living Creator Lite

Form สอบถามรายละเอียด Living Creator Lite

สอบถามรายละเอียด Living Creator Max

Form สอบถามรายละเอียด Living Creator Max