House Trend 2021 | เทรนด์บ้านยุคใหม่ในปี ‘2021’
จากสถานการณ์ สู่ดีไซน์ที่ตอบโจทย์แบบบ้านในอนาคต

 

“New Year – New normal life – New house’s design 2021”

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปี 2020 ที่ผ่านมานี้ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟป่า มลภาวะจากฝุ่นละออง PM 2.5 และที่รุนแรงที่สุดคือโควิด-19 (Covid-19) เจ้าไวรัสตัวร้ายที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก และทำให้สิ่งรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการทำให้คนแทบทุกสาขาอาชีพต้องปรับตัว และเปลี่ยนการใช้ชีวิตในหลายๆ อย่างเกิดเป็น New Normal สิ่งใหม่ที่กลายเป็นสิ่งธรรมดา ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อเทรนด์หลายๆ อย่าง ไม่เว้นแม้กระทั่ง ‘House Trend’ เทรนด์การออกแบบบ้านในอนาคตที่คนหันมาใส่ใจวิถีชีวิตการอยู่อาศัยภายในบ้านกันมากขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบัน มาสำรวจกันว่าเทรนด์บ้านในปี 2021 ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะไหนและเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

 

ดูแลง่าย ใส่ใจความสะอาด

การมีสุขภาพที่แข็งแรงและการรักษา ความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนตระหนักถึงในอันดับแรกๆ ในสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19 ) โดยมีแนวโน้มการออกแบบพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้าน ดังนี้

  • การออกแบบพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วนยิ่งขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการออกแบบซอกมุมเล็กๆ ที่อาจเกิดแหล่งสะสมเชื้อโรค
  • การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ อย่างเป็นระบบระเบียบและเรียบง่าย
  • การเลือกใช้วัสดุต่างๆ ภายในบ้านที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเดิม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้อยู่อาศัย


Home Tech เทคโนโลยีแทนที่การสัมผัส

เมื่อการสัมผัสสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสอยู่ สามารถแพร่กระจายโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ การลดการสัมผัสกับสิ่งของรอบตัวให้ได้มากที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเพื่อสั่งการภายในบ้านแทนการใช้มือสัมผัส ระบบสั่งงานผ่านเสียง หรือสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนแทน เพราะนอกจากตอบโจทย์เรื่องความเสี่ยงต่อเชื้อโรคแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้กับผู้อยู่อาศัยด้วย จึงเป็นหนึ่งวิธีที่สามารถลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสได้ดี แม้แต่เดิมเราจะคุ้นชินกับประตูและก๊อกน้ำเซ็นเซอร์มาบ้างแล้ว แต่เทรนด์การออกบ้านไปพร้อมๆ กับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเป็นสิ่งที่คนเริ่มใส่ใจมากขึ้น ยิ่งกับการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้านที่ต้องใช้การสัมผัสบ่อยๆ ก็จะเปลี่ยนมาใช้

จากมาตราการรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้เราได้กลับมาใช้เวลาอยู่บ้านมากยิ่งขึ้น สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจถูกสั่งปิดทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ ทั้งผลกระทบจากโควิด-19 (Covid-19) ทำให้หลายองค์กรหันมา Work from home มากขึ้น เพื่อลดการระบาดของเชื้อโควิด-19  ดังนั้นการที่สถาปนิกออกแบบบ้านในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับโซนพื้นที่ทำงานภายในบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เกิดขึ้น


Working well space พื้นที่ทำงานสุดเวิร์คภายในบ้าน

เพียงหาแบบบ้านที่ตอบโจทย์ สร้างโซนพื้นที่ทำงานในสไตล์ที่ชอบ เลือกโต๊ะและเก้าอี้ที่นั่งทำงานสบาย สวยงามในสไตล์ที่เราชอบ ไปพร้อมกับการออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในบ้านนั้นก็สำคัญไม่น้อยซึ่งไม่ว่าขนาดพื้นที่จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ สามารถช่วยสร้างความร่มรื่นน่าอยู่เพลิดเพลิน เท่านี้ก็สามารถทำให้เรามีคุณภาพชีวิตทั้งในเรื่องของสุขภาพ,การพักผ่อน, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และที่สำคัญ ทำให้เรามีความสุขในวิถีชีวิตแบบ New Normal

ECO & SUSTAINABLE เทรนด์รักษ์และความยั่งยืน

สอบถามรายละเอียด Living Creator Lite

Form สอบถามรายละเอียด Living Creator Lite

สอบถามรายละเอียด Living Creator Max

Form สอบถามรายละเอียด Living Creator Max