service

Living Creator Lite

บริการขายแบบก่อสร้างบ้านออนไลน์ พร้อมทั้งรับควบคุมงานก่อสร้างออนไลน์
และที่ปรึกษาการก่อสร้างบ้าน
ชื่อแบบ : A-Frame 1
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 155 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 25,000 บาท
ชื่อแบบ : A-Frame 2
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 74 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 15,000 บาท
ชื่อแบบ : A-Frame 3
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 124 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 25,000 บาท
ชื่อแบบ : A-Frame 4
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 113 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 17,000 บาท
ชื่อแบบ : Colonial 1
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 30,000 บาท
ชื่อแบบ : Modern 1
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 162 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 25,000 บาท
ชื่อแบบ : Modern 2
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 106 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 15,000 บาท
ชื่อแบบ : Modern 3
จำนวนชั้น : 1 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 200 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 20,000 บาท
ชื่อแบบ : Modern 4
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 201 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 25,000 บาท
ชื่อแบบ : Modern Contemporary 1
จำนวนชั้น : 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอย : 202 ตร.ม.
ราคา (ไม่รวม vat 7%) : 25,000 บาท

สอบถามรายละเอียด Living Creator Lite

Form สอบถามรายละเอียด Living Creator Lite

สอบถามรายละเอียด Living Creator Max

Form สอบถามรายละเอียด Living Creator Max